Cokesfabrieken

In cokesfabrieken wordt steenkool verhit. Het resultaat is cokes, gezuiverde steenkool die als brandstof voor hoogovens (in staalfabrieken) wordt gebruikt.

Schrijf je in op de nieuwsbrief