Ontdek het leven en werk van John Cockerill

De Kring in Waterschei

De Kring in Waterschei

De uitrol van het Limburgse mijnbekken ging niet alleen gepaard met de aanleg van spoorwegen, de oprichting van mijngebouwen en hele tuinwijken, ook gemeenschappelijke voorzieningen zagen het licht, zoals zaal De Kring in Waterschei.

15 augustus 2021

Delen op Facebook Delen op Twitter

Om de goddeloze mijnwerkers op het rechte pad te houden, liet pastoor Jan Heeser begin 20e eeuw het parochiaal wijkcentrum de Kring bouwen op een steenworp van de mijn van Waterschei. De pastoor kon er zijn duivels ontbinden in een zaalkerk in afwachting van de opening van de Christus Koningskerk.

Maar de Kring was veel meer dan een tijdelijk onderkomen voor de pastoor. Het gebouw gaf ook onderdak aan een winkel, bibliotheek, klaslokalen en ziekenfonds, regelmatig werden er toneelstukken opgevoerd, zoals 'De Smokkejlaars', een 'dolle kucht in één bedrijf'.

Begin jaren 70 kwam het gebouw in handen van Bormans, een interieurzaak die er haar magazijn in vestigde. Vandaar dat in het fronton niet langer de letters 'De Kring' prijkten, maar 'Bormans'.

Na de sloop... de reconstructie

Van het meer dan honderd jaar oude gebouw staat sinds de sloop in 2020 geen steen meer recht, voorlopig toch. De gevel zal namelijk heropgebouwd worden en deel uitmaken van het nieuwe woonblok dat er uit de grond schiet.

Het Mariabeeld, dat later in de toegang van de gevel werd gemonteerd, zal een prominente plaats krijgen in de hal van het wooncomplex.

Delen op Facebook Delen op Twitter