Chemie

Bij het losbarsten van de industriële revolutie begin negentiende eeuw komt ook de chemische industrie in een stroomversnelling. Gassen die vrijkomen bij de verhitting van steenkool worden opgevangen in gashouders om straatverlichting mogelijk te maken. Veel cokes- en gasfabrieken brachten indirect ook kunstmeststoffen voort. In Couillet (Charleroi) stond Ernest Solvay dan weer aan de wieg van natriumcarbonaat of sodazout. Vanaf de twintigste eeuw barst een nieuwe fase los met de opkomst van olie.

Schrijf je in op de nieuwsbrief